Кредитний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Владичин У. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань і практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі управління банківською кредитною діяльністю. Основними завданнями є: надати студентам знання і вміння щодо організації банківського кредитування та управління кредитним процесом, здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні засади кредитного менеджменту; зміст і методи оцінювання кредитоспроможності позичальників; завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу; особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки; методи управління кредитним ризиком; причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктуризації боргів; порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами; порядок створення та використання спеціального резерву за фінансовими зобов’язаннями банку.

  • вміти:

приймати правильні рішення щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування; визначати ефективність проекту, що кредитується; оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників; управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників; оцінювати ризиковість кредитної операції; правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику; виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи; управляти проблемними кредитами; прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.