Методологія наукових досліджень банківського бізнесу

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Реверчук С. К.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Реверчук С. К.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою навчальної дисципліни є: засвоєння студентами основ наукових методів економічного дослідження. Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні: сутності наукової методології; структури наукового знання; прийомів, підходів, способів і методів наукового економічного дослідження; проектного проведення економічного дослідження.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність та основні завдання науки у формуванні суспільства знань; об’єкт, предмет та структуру наукових економічних досліджень; науку та інновації; організацію і планування наукового економічного дослідження; основні етапи організації економічного досліджень; основні вимоги до теми економічного дослідження; сутність наукової методології; основні етапи розвитку методології науки; форми наукового пізнання; функції методології; ознаки наукових галузей; критерії наукових знань; форми організації економічного наукового знання; загальні поняття про семіотику; характеристику наукової діяльності; етичні норми наукових економічних досліджень; наукову етику; принципи наукового пізнання; засоби і методи наукового економічного дослідження; методи емпіричного та теоретичного економічного дослідження; системний аналіз; сутність та основні правила аргументації; етичні і естетичні основи методології; сутність проектування наукового економічного дослідження; технологічну і рефлексивну фази наукового економічного дослідження; специфіку організації колективного економічного дослідження.

  • вміти:

класифікувати науки; виокремлювати наукову діяльність у Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД); виділяти основні принципи організації наукової діяльності в Україні; оцінювати ефективність економічної науки як особливої сфери діяльності; організовувати міжнародну науково-економічну співпрацю України; складати розгорнуті плани наукового економічного дослідження; аналізувати методику планування наукового економічного дослідження; організовувати процес методології економічної науки згідно пройдених етапів розвитку; вибирати найефективніші форми наукового пізнання для проведення наукового економічного дослідження; класифікувати наукові економічні знання; досліджувати способи передачі інформації, властивості знаків і знакових систем у людському суспільстві; організовувати наукову діяльність; проводити наукові економічні дослідження згідно етичних норм; застосовувати у наукових економічних дослідженнях принципи наукового пізнання; використовувати при науковому економічному дослідженні методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження; обґрунтовувати певні наукові положення та гіпотези; проводити наукові економічні дослідження з використанням етичних та естетичних норм; розробляти проекти наукових економічних досліджень; організовувати колективні дослідження; за результатами наукового економічного дослідження оформляти кваліфікаційну (магістерську) роботу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус