Міжнародний банківський бізнес

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення, функціонування банківської системи під впливом іноземних капіталів, підвищення стабільності й ефективності роботи вітчизняних банків за рахунок залучення іноземних інвесторів. Предметом є особливості і закономірності розвитку міжнародного банківського бізнесу та іноземного банківництва. Основними завданнями є вивчення стану розвитку міжнародного банківського бізнесу, характеру впливу іноземних капіталів на розвиток банківської системи та фінансово-економічної безпеки держави, можливостей ефективного регулювання банківництва на міжнародному рівні для підвищення рівня розвитку економік країн тощо.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність і функції міжнародного та іноземного банківництва, організаційно-правові форми та види міжнародного банківського бізнесу, суб’єкти, механізм та принципи регулювання міжнародного та іноземного банківництва, сучасний стан функціонування банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків, структуру власності банківської системи України з огляду на наявність іноземних інвесторів у банках, наднаціональне регулювання діяльності банків на міжнародних ринках, особливості правового, податкового, антимонопольного регулювання іноземного банківського бізнесу тощо;

  • вміти:

проводити аналіз структури власності банківської системи України з огляду на наявність у ній іноземних інвесторів, оцінювати стан розвитку міжнародного банківського бізнесу, визначати ефективність наднаціонального та державного регулювання банківської діяльності, визначати ефективність діяльності вітчизняних банків та банків з іноземним капіталом, розраховувати концентрацію іноземного банківництва, оцінювати стан, ефективність і перспективи участі українських банків у міжнародному бізнесі тощо.