Науково-дослідна та переддипломна практика (спеціальність 051 “Економіка”, спеціалізація “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1212Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
12360ЕКРМ-61с