Організація підприємництва в країнах Європейського Союзу (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Організація підприємництва в країнах Європейського Союзу» є ознайомлення студентів з основними принципами та особливостями організації підприємництва в країнах Європейського Союзу, надання знань про теоретичні і практичні основи ведення європейського бізнесу, сучасні норми та правила його здійснення, вмінь та навичок орієнтування у сучасному  стані  та  тенденціях  розвитку європейського бізнесу.

Завданням дисципліни є вивчення правових та економічних основ ведення бізнесу в ЄС, ознайомлення з інституційною структурою ЄС, що регулює підприємницьку діяльність, вивчення особливостей ведення бізнесу в окремих країнах ЄС, аналіз та оцінка бізнес-середовища в ЄС, оволодіння сучасними підходами ведення бізнесу в ЄС та інструментами для їх вирішення, а саме: комплексного бачення про структуру та принципи функціонування європейського бізнесу; вивчення системи регулювання європейського бізнесу та моделей його взаємодії з державами Європи; вивчення особливостей функціонування європейського бізнесу в різних секторах економіки; надання знань про професійну культуру бізнесової діяльності в країнах Європи; надання знань у сфері аналізу перспектив та оцінки наслідків ведення європейського бізнесу.

Силабус:

Завантажити силабус