Основи бізнес економіки (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ЕКе-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКе-11с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи бізнес економіки” є забезпечення достатньої основи для самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є політико-економічне середовище бізнесу та механізми функціонування сучасних економічних систем.

 

Рекомендована література

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − К. : Знання, 2013. − 615 с.
  2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2010. – 723с.
  3. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 504с.
  4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с.