Практикум: робота з людьми з особливими потребами

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Кліпкова О. І.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКС-41сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати розуміння сучасних підходів до розуміння понятійно-категорійного апарату роботи з людьми з особливими потребами, існуючих стереотипів стосовно осіб з особливими потребами, правил спілкування з людьми з особливими потребами, правових аспектів соціальної роботи з людьми, що мають особливі потреби, міжнародного досвіду роботи з людьми з особливими потребами, моделей інвалідності, психопрофілактики та психокорекції у соціальній роботі із людьми з особливими потребами та принципів та засад формування інклюзивного суспільства.

Рекомендована література

1. Навчально-методичний посібник «Теорія та практика використання альтернативної комунікації для осіб з особливими освітніми потребами» (авт. Чайка М. С., Усатенко Г. В., Кривоногова О. В.). 2021

2. Олійник Г. М. Використання методів арт-педагогіки та арт-терапії у соціальній роботі з людьми з особливими потребами // Issues of practice and science : Abstracts of ІІ International Scientific and Practical Conference (September 27 – 29, 2021). London, 2021. P. 160-163

3. Олійник Г. М. Релігійна громада як вагомий чинник соціалізації людей з особливими потребами // Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2022 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 37-38.

4. Льовочкіна А. М. Екопсихологічні основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю. 2021. С. 93.

5. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Кубіцький. – 5-е вид., доп. і перероб. – К. : Міленіум, 2017. – 359 с.

6. Інклюзивна освіта: Практикум для студентів педагогічних спеціальностей. Тернопіль: КІМ «ПРІНТ-ОФІС», 2016. 141 с.

7. Інвалідність та суспільство:навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової – Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. К., 2018. 216 с.

8. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і со- ціальної роботи, 2017. 92 с.

9. Равлюк Т. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з особливими потребами в процесі професійно орієнтованої практики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки 8 (2014): 129-133. 10. Таран А. Актуальні проблеми навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами. Соціальна робота та соціальна освіта 2 (2019). С. 65- 70.

Силабус:

Завантажити силабус