Професійна іноземна мова

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік
103.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКБМ-51с
1032ЕКБМ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

вивчення англійської мови спрямоване на формування умінь потрібних майбутнім економістам у професійній діяльності: вміння прогнозувати процес протікання комунікації для досягнення мети ділового спілкування і будувати своє мовлення відповідно до запланованого комунікативного ефекту та професійного результату; вміння вести ділову професійно орієнтовану бесіду у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій формах; оволодіння новітньою фаховою інформацією з іншомовних джерел.

 

Результати навчання:

  • знати:

активний лексичний мінімум, враховуючи лексику і вирази, основи граматики та побудови речень, писати правильно графічно й орфографічно в межах активного лексичного мінімуму;

 

  • вміти:

набуття навичок повного розуміння текстів суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; розуміння довготривалого іноземного мовлення; формування спроможності вільно користуватися усним монологічним ідеологічним мовленням, писати листи, твори, анотації, доповіді, складати контракти, обираючи відповідний стиль, перекладати з іноземної мови на рідну, та з рідної на іноземну тексти суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики.