Прогнозування банківської діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Іршак О. С.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Іршак О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

дисципліна «Прогнозування банківської діяльності» формує у студентів знання та вміння щодо забезпечення прогнозування розвитку банківської діяльності в економічній системі, оцінювання його рівня, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень у банку за допомогою прогнозування. Полягає у вивченні механізмів управління розвитком банківської діяльності; забезпеченні результативності прогнозних даних та використання їх банківськими установами; ефективності прогнозування розвитку банківської діяльності; набутті вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного розвитку діяльності банків та альтернативні варіанти управлінських рішень за допомогою прогнозування.

 

Результати навчання:

  • знати:

методичні положення та інструментарій оцінювання прогнозування розвитку діяльності банків; основні етапи та принципи ефективного банківського прогнозування; сучасні методи та моделі прогнозування банківської діяльності; механізм управління банківською діяльністю на основі прогнозування і планування; стратегії виходу банків з кризового стану на основі результатів проведеного прогнозування і планування; особливості прогнозування банків з державним і недержавним капіталом в Україні; підходи до прогнозування активів, зобов’язань та власного капіталу банківських установ; застосування симультативної моделі та сценарного підходу в прогнозуванні банківської діяльності.

  • вміти:

обґрунтовувати напрямки пріоритетного розвитку банківської діяльності з урахуванням особливостей макроекономічних показників держави; збирати і систематизувати банківську інформацію для вимірювання і  прогнозування активів, зобов’язань і власного капіталу; оцінювати стан та ефективність сучасного банківського прогнозування та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його розвитку; розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності банківської діяльності; ідентифікувати та оцінювати ризики, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; економічно обґрунтовувати прогноз діяльності банку.