Рекламно-інформаційні технології у соціальному забезпеченні

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Кліпкова О. І.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКС-11сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та вміння про види і типи рекламної діяльності у ЗМІ, паблік рілейшнз як основа налагодження і підтримки зв’язку з громадськістю на основі надання правдивої інформації та повної поінформованості, види і типи зв’язків із громадськістю, українське та зарубіжне законодавче забезпечення; специфіку роботи відділів зв’язків із громадськістю у сфері соціального забезпечення

Рекомендована література

Основна

 • Холод О. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. й доп. К. : Видавництво «Білий Тигр», 2018. 370 с.
 • Харченко Л. М. Соціальні комунікації : навчально-методичний посібник. Переяслав : «Видавництво КСВ», 2021. 76 с.
 • Вернигора С. М. Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: радіореклами і телереклами : практичний посібник. Київ: Університет Грінченка, 2020. 80 с.
 • Маркетинг у цифровому середовищі: підручник /за заг. ред. Н. Є. Летуновська, Л. М. Хоменко. Суми : Сум. держ. ун-т, 2021. 258 с. :

Додаткова

 1. Джавадя О-М. Соціальна реклама та ментальне здоров’я Соціальна робота та соціальна освіта2 (7) (2021): 24-35.
 • Дідашко В. Ефективність соціальної реклами в сучасному інформаційному суспільстві. Освіта і наука.1 (2021).
 • Занакоєва Н. Д., Радченко Я. Соціальна реклама проти насильства над дільми: закордонні та українські тенденції: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня 2021 року) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 91-99.
 • Клопова, А. Г. Гендерний аспект становлення соціальної реклами в Україні.Світові тенденції у сфері реклами і зв’язків з громадськістю: проблеми та перспективи(2021): 35.
 • Клос Л., Джавадян О.-М. Соціальна реклама як приклад cучасної практики соціальної роботи в Україні. Social Work and Education. 2021. Vol. 8, № 2. P. 190-203.
 1. Легкий О. А. Організація відділу маркетингу в умовах четвертої промислової революції. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2018. № 14.
 2. Легкий О. А., Сохацька О. М. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання результату. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 2. С. 4-31.
 3. Мороз І. Cоціальна реклама в часи війни: особливості висвітлення в підручниках історії. Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу: збірник тез доповідей (2022). С. 291-295.
 4. Пашкевич М. Подієві практики як ефективний інструмент паблік рилейшнз. Альманах «Культура і Сучасність». 1 (2021). С. 216-222.
 5. Сенкевич Г. А., Чечельницька Г. В., Антонова В. Ю. Особливості реалізації масових комунікацій у сучасному медіапросторі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Вип. Том 32 (71), № 5, ч. 2. С. 249-253
 6. Хрупович С. Є., Окрепкий Р. Б., Дудар В. Т. Використання штучного інтелекту для моделювання портрету споживача в цифровому маркетингу. Галицький економічний вісник. 74.1 (2022): 163-170.

Інформаційні ресурси в Інтернет

 • http://www.uam.kneu.kiev.ua/ukr/index.php – Українська асоціація маркетингу, журнал «Маркетинг в Україні», «Маркетинг-газета»
 • http://www.mgmt.ru/index.html – журнал «Маркетинг менеджмент»
 • http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ – журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
 • http://www.marketingclub.org.ua. – Клуб маркетологів MarketingJazz
 • http://www.adcoalition.org.ua/ – Всеукраїнська рекламна коаліція
 • http://www.autosystems.com.ua – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України;
 • http://barhan.pol1/ava,ua/marek/ – розділ маркетинг і реклама: теорія практичні поради;
 • http://www.obriy-marketing.kiev.ua – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);
 • http://www.mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал; http://udc.com.ua/ – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус