Соціальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Кліпкова О. І.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКС-11сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та вміння про основні положення соціально-психологічної науки при вирішенні професійних завдань,  соціально-значущі проблеми та процеси, теорії соціальної психології, соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем, ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп.

Рекомендована література

Основна:

 • Єфімова Н.С. Соціальна психологія. URL: https://stud.com.ua/25078/psihologiya/sotsialna_psihologiya
 • Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Власенко С. Б. Соціальна психологія: навчальний посібник. Київ: НАВС, 2020.
 • Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Винославська О. В. ті ін. Соціальна психологія : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с.

Додаткова:

 • Большакова А.М. Соціальна психологія: Конспект лекцій. Харків : ХДАК, 2017. 55 с.
 • Зубіашвілі І. К., Лавренко О. В. Соціальна рефлексія як основа механізму економічної соціалізації особистості. Організаційна психологія. Економічна психологія. № 2 (26). 2022. 39-47.
 • Карамушка Л. М, Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія1 (25) (2022): 62-74.
 • Москаленко В. Психологія соціального впливу. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 448 с.
 • Обухова Н. Емоційна свідомість суб’єктів аудіовізуальної медіакультури в різних стилях міжособистісної взаємодії / Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2019. Вип. 44 (47) С. 135 -142.
 • Плахтій Т. Методика колективної діяльності в динамічній мережі (26 січня 2022). Доступно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=4018507або http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4018507
 1. Субашкевич І. Р., Шпагіна А. Д. Дослідження соціально-психологічних настроїв українців у період війни. Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Психологія. № 33 (72). 2022. С. 2.
 2. Хараджи М., Пінчук Н. Гармонізація міжособистісних стосунків у жіночому колективі.” Перспективи та інновації науки8 (13) (2022).
 3. Чуніхіна С. Л. Здобутки і перспективи розвитку соціальної та політичної психології в Україні: досвід інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Вісник Національної академії педагогічних наук України1 (2022).С. 42-53.
 4. Конфліктологія : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей / уклад. Н. М. Атаманчук. Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. 106 с.
 5. Богданова А. С. Соціальна характеристика сімейних конфліктів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях(2021): 440.
 6. Власенко І. А. Психологічні практики розвитку конфліктологічної компетентності особистості. Габітус26 (2021): 58-64.
 7. Просяник О. П. Зима О. Г. Системна типологізація концепції соціального конфлікту. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). № 1. Ч. 3. С. 161-167.
 8. Толстова M. Соціальна стабільність та соціальні конфлікти у вимірі національної безпеки. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки (2021). С. 97-103.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус