Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

вивчає сутність і особливості стратегічного управління фінансами, банківською справою та страхуванням; основи теоретико-методологічних аспектів та навичок застосування методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; вітчизняний та зарубіжний досвід стратегічного управління фінансами, банківською справою та страхуванням. Дисципліна “Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням” посідає важливе місце серед навчальних курсів, які вивчають студенти. Нині для ведення бізнесу все актуальнішим стає вивчення особливостей управління, планування, аналізу та контролю.

 

Результати навчання:

  • знати:

концептуальні підходи до управління фінансами; особливості діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища банку; основні аспекти методики діагностики галузі сутність та структуру стратегічного потенціалу страхової компанії; теоретико-методичні основи стратегічного аналізу; складові та елементи SWOT-аналізу і стратегічного балансу потенціалу банку та страхової компанії.

  • вміти:

розмежовувати поняття стратегічного управління, стратегічного планування, стратегічного аналізу та стратегічного контролю; виокремлювати концептуальні підходи до управління фінансами, банківською справою та страхуванням; застосовувати методи для визначення конкурентоспроможності банку та страхової компанії; обирати класифікаційні ознаки для фінансових стратегій фінансових установ.