Стратегії бізнесу і ціноутворення (ЕКЕ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Кудин С. І.ЕКЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКЕМ-61сдоцент Кудин С. І.

Опис курсу

Метою курсу “Стратегії бізнесу та ціноутворення” є засвоєння теоретичних знань щодо стратегій і формування практичних навичок управління стратегічною діяльністю підприємства, зокрема і однією з важливих функціональних стратегій – ціноутворення.

Завдання дисципліни: вивчення сутності й сфери стратегій підприємства,  набуття вмінь стратегічного аналізу і проектування стратегій підприємства.

Рекомендована література

  1. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг. [текст]:підручн./Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В.. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.
  2. Верлока В. С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Верлока В. С., Коноваленко М. К., Сиволовська О. В. Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ, 2007. — 289с.
  3. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 393 с.
  4. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус