Системи бізнес-аналітики

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лагоцький Т. Я.ЕККМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Системи бізнес-аналітики» присвячена поглибленому вивченню сучасних інформаційних технологій підтримки прийняття рішень, ознайомленню з функціями та етапами бізнес-аналітики, а також вивченню методів інтелектуального аналізу даних з метою розроблення ефективних рішень.

Рекомендована література

Основна література:
1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). – Режим доступу: https://www.iiba.org/career-resources/a-business-analysis-professionals-foundation-for-success/babok/
2. Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с.
3. Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с.
Додаткова література:
1. Wiegers K., Beatty J. Software Requirements. – Washington : Microsoft Press, 2013.
2. Кизим М.О. Збалансована система показників: монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко. – Харків: ВД «Інжек», 2007. – 192 с.
3. Пономаренко В. С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів: монографія / Пономаренко В. С., Мінухін С. В., Знахур С. В. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 243 с.
4. Сорока П.М., Харченко В.В. Інформаційні системи у менеджменті. Практикум: Навч. посіб. – К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. – 358 с.
5. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. – К.: Знання, 2014. – 599 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Системи бізнес-аналітики 2022/2023

Завантажити силабус

Силабус: Системи бізнес-аналітики 2023/2024

Завантажити силабус