Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації у бізнесі

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Кліпкова О. І.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКС-11сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та вміння для формування базису для ефективних комунікацій, вирішення питань у сфері управління особистим часом та часом у професійній сфері, створення передумов для реалізації поставлених цілей та глобальних і локальних завдань.

Рекомендована література

Основна

 1. Темплар Р. Правила самоорганізації. Як легко все встигати. Вид-во: Альпіна Паблішер, 2018. 214 с.
 2. Самоменеджмент : Навч. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укладач: З. М. Шильнікова; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка›› – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка››, 2022. 224 с.
 3. Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління : навчальний посібник. Університетська книга, 2022. 648 с.
 4. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля, В. С. Михаліцький. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. 320 с.
 5. Бліхар В. Офіс-менеджмент : навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 348 с.

Додаткова

 1. Болобан Є. О. Матвійчук Н. М. Вплив карантину на міжособистісні комунікації. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, № 3. С. 16.
 2. Воробей О. С. Основні правила організації роботи менеджера. 2019. 310 с.
 3. Губар О. Тайм-менеджмент в системі управління закладом освіти Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences. 2021. № 3.
 4. Загороднюк О.В. Гоменюк М.О. Корпоративний тайм менеджмент: сучасна наукова концепція Збірник наукових праць Уманського НУС. № 98. С.81-89.
 5. Кліпкова О. І. Використання основ тайм-менеджменту при побудові нейромережевих моделей управління персоналом. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 445-449.
 6. Любченко Н. В. Самоменеджмент і тайм-менеджмент як Soft Skills керівників і педагогів закладів освіти. Імідж сучасного педагога. 2022. № 5. С. 37-
 7. Манаєнко І. Тайм-менеджмент студентства в умовах пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. №
 8. Ничипорук О. А. Тайм-менеджмент психологія психологія управління часом. Редакційна група Відкритого міжнародного університету розвитку люди ни «Україна». С.144.
 9. Раупов Р. Розвиток бізнес-комунікацій підприємств в умовах змін. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. № 2020. С. 102-107.
 10. Шопша О. Л., Сухарева М. Ю. Особливості застосування коучингу в оптимізації професійної діяльності керівника. The 1 st International scientific and practical conference «Science and technology: problems, prospects and innovations” (October 19-21, 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022. 550 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус