Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лагоцький Т. Я.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з технологiй проектування і адміністрування баз (БД) і сховищ даних (СД) та формування практичних навичок зi створення та ведення їх у середовищi сучасних систем управління базами даних (СУБД) для автоматизованого розв’язування економiчних задач.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделі баз та сховищ даних для автоматизованого вирішення економічних задач.

Завдання: вивчення студентами основних термінів, понять та напрямків розвитку в організації баз і сховищ даних;  засвоєння передумов створення концепцiї БД і СД, принципів організацiї БД і СД та їхнє мiсце i роль у сучасних iнформацiйних системах; функцiй та мовних засобів СУБД; етапів, засобів i методів проектування БД і СД; опанування сучасними CASE-технологіями при проектуванні баз та сховищ даних; засвоїти основні функції з адміністрування баз і сховищ даних; ознайомлення з загальними характеристиками найбільш поширених на ринку програмних засобів СУБД та перспективами їх розвитку; критерiями вибору СУБД; вивчення можливостей сучасних СУБД.

Рекомендована література

 1. Carlos Coronel,  Steven Morris Database Systems: Design, Implementation, & Management.  Cengage Learning; 13 edition (January 1, 2018), ‎ 816 p.
 2. Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman, Jennifer Widom Database Systems: The Complete Book.  Pearson; 2nd edition (June 5, 2008), 1248p.
 3. Itzik Ben-Gan T-SQL Fundamentals.  Microsoft Press; 3rd edition (August 3, 2016), 464p.
 4. Matt How The Modern Data Warehouse in Azure: Building with Speed and Agility on Microsoft’s Cloud Platform.  Apress; 1st ed. edition (June 16, 2020), 304p.
 5. Philip J. Pratt  A Guide to SQL.  Cengage Learning; 9th edition (December 12, 2014), 360p.
 6.  Walter Shields SQL QuickStart Guide: The Simplified Beginner’s Guide to Managing, Analyzing, and Manipulating Data With SQL.  ClydeBank Media LLC; Illustrated edition (November 18, 2019), 251 p.
 7. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: підручник.  2-е вид.  Вид-во: «Магнолія2006», 2015.  440 с.
 8. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: підручник.  Вид-во: «Магнолія-2006», 2013. 680 с.
 9. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник.  К.: КНУБА, 2005. 204 с.
 10. Демиденко М.А. Введення в сучасні бази даних: навч. посіб. Д. : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. 38 с.
 11. Державний стандарт України. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни і визначення. ДСТУ 2874-94. Київ.: Держстандарт України, 1994.- 31с.
 12. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навчальний посібник.К.: КНЕУ, 1998. 208 с.
 13. Завадський І.О. Основи баз даних. Навчальний посібник. К., 2011. 192 с.
 14. Ковальчук А.М., Левицький В.Г. та ін. Принципи проектування баз даних: Навчальний посібник. Житомир: ЖДТУ, 2009. 123с.
 15. Мулеса О.Ю. Інформаційні системи та реляційні бази даних : Навч.посібник.  Електронне видання, 2018.  118 с.
 16. Пасічник В.В., Резніченко В.А.  Організація баз даних та знань: Підручник..  К.: ВНV, 2006.  384с.
 17. Ситник Н.В. Проектування баз даних і сховищ даних: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2004. 264 с.
 18. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищ даних. Навч.-методичний посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005. 240 с.
 19. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Копитчук І. М. Організація баз даних : навч. посібник. Одеса : Фенікс, 2019.  246 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних 2022/2023

Завантажити силабус

Силабус: Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних 2023/2024

Завантажити силабус