Управління бізнесом

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Фалюта А. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Фалюта А. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою вивчення дисципліни «Управління бізнесом» є сформувати у студентів знання та вміння започаткувати і прибутково вести бізнес.

Цілями вивчення дисципліни є оволодіння сучасними підходами та інструментами вибору бізнес-ідеї, визначення її потенціалу як бізнесу, формування конкурентоспроможного продукту і моделі бізнесу, здійснення маркетингового стимулювання продажів, забезпечення фінансування і масштабування бізнесу.

 

Очікувані результати навчання:

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

  • процес створення бізнесу від вибору бізнес-ідеї до формування конкурентоспроможного продукту і моделі бізнесу;
  • особливості підбору необхідних матеріальних, людських і інших ресурсів та методи забезпечення продажів і маркетинг-просування;
  • методику проведення фінансового обрахунку, формування стратегії бізнесу, способи фінансування і масштабування бізнесу.

вміти:

  • організовувати процес створення бізнесу від вибору бізнес-ідеї до формування конкурентоспроможного продукту і моделі бізнесу;
  • підбирати необхідні для бізнесу матеріальні, людські і інші ресурси та забезпечувати розвиток бізнесу;
  • проводити фінансові розрахунки, формувати стратегію бізнесу, визначати способи фінансування і масштабування бізнесу.

Силабус:

Завантажити силабус