Управління продуктом і продажем

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Опис курсу

Мета дисципліни: оволодіння студентами методами, механізмами та інструментами управління продуктом та його продажем, спрямованими на максимізацію прибутку впродовж життєвого циклу продукту.

Завдання дисципліни: розглянути методи, механізми та інструменти управління продуктом  на усіх стадіях: генерація, оцінка та відбір ідей, розробка ідеї продукту, створення мінімально життєздатного продукту, перевірка ринкових перспектив продукту, економічний аналіз та формування метрик продукту, організація виробництва продукту, виведення продукту на ринок та управління продажем продукту.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні етапи створення нового продукту та особливості управління продуктом на різних стадіях життєвого циклу продукту, у тому числі управління продажем на різних стадіях його комерційного циклу.

вміти: практично застосовувати набуті знання, зокрема, методи стимулювання генерації ідеї нових продуктів, їх попереднього відбору і подальшої розробки, формувати вимоги до мінімального життєздатного продукту, проводити оцінювання ринкових перспектив нового продукту, вирішувати проблемні питання та нестандартні ситуації, пов’язані із організацією виробництва нового продукту, формулювати та приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із продажом продукту на різних стадіях його комерційного циклу, знаходити шляхи продовження продажної стадії життєвого циклу продукту та загальної маси прибутку.

Рекомендована література

Базова література

 1. Адамсон Б., Діксон М. Суперпродавці. Як навчитися продавати, а не «впарювати». К.: Наш формат, 2018. 240 с.
 2. Бэнк Крис “The Guide to Minimum Viable Products”// https://medium.com/the-guide-to-mvp
 3. Бутенко Н.В. Маркетинг // Київ. “Атіка Київ”. 2017. 300 с.
 4. Геммонд Р.  Мистецтво  торгівлі.  Передові  ідеї  та  стратегії  від найуспішніших торгових компаній світу. К. : КМ-Букс, 2019. 416 с.
 5. Голмс Ч. Ідеальна машина продажів. Харків: Фабула, 2019. 288 с.
 6. Гребенюк М. Відділ продажів по захопленню ринку / Гребенюк М.; Вид-цтво «Форс». — К. : Форс, 2018. – 208 с.
 7. Ерік Райз: Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з нуля. К.: Vivat, 2016. C. 368.
 8. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу (The founder’s dilemmas: anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup). К.: Vivat, 2016. C. 480.
 9. Кеннеді Д. Жорсткі продажі. Примусьте людей купувати за будь-яких обставин/ Д. Кеннеді: Пер. з англ.- К.: Видавництво «Наш Формат», 2019. – 452 с.
 10. Клейтон Крістенсен. «Дилема інноватора. Як нові технології нищать сильні компанії». Yakaboo Publishing
 11. Николаенко Александр. 25 — июня — 15:30. 9 онлайн-курсов по Product Management от топовых университетов мира//https://vctr.media/product-management-onlayn-kursyi-23399/
 12. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Управління продажем: навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. — К. : КНЕУ, 2011. — 627 с.
 13. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу// БІЗНЕСІНФОРМ № 3. – 2016. С. 291-296.
 14. Calvello Mara How to Go From Product Conception to Manufacturing: A Step-by-Step Guide February 27, 2019 // https://www.score.org/blog/ how-go-product-conception-manufacturing-step-by-step-guide
 15. Ferguson Douglas The Prototype: A roadmap for navigating the fuzzy area between ideas and outcomes. Edition Kindle Beyond. (August 30, 2019).
 16. Gorchels, Linda The Product Manager’s Handbook. United States: McGraw-Hill. 2012. pp. 8–10.
 17. González de Villaumbrosia  Carlos, Anon  Josh The Product Book: How to Become a Great Product Manager. Kindle Edition. Product School. 1st edition (April 30, 2017).
 18. Morgan James, K. Liker  Jeffrey The Toyota Product Development System: Integrating People, Process, and Technology. Kindle Edition. 1st edition (October 28, 2020). 400 p.
 19. Lawley  Brian, Schure Pamela  Product Management For Dummies. For Dummies. 1st edition (January 24, 2017).
 20. Shymansky Stanislav Product Development Life Cycle 16 November, 2020 // https://railsware.com/blog/product-development-life-cycle/

Додаткова література

 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп./ За редакцією В.О.Василенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
 2. Product Planning and Development: Top 7 Steps //https://www.yourarticlelibrary.com/ production-management/product-planning/product-planning-and-development-top-7-steps/69574
 3. Lambin, J.-J., Chumpitaz, R., & Schuiling, I. (2007). Market – Driven Management, 2nd ed., London, England: Palgrave Macmillan.
 4. Product Life Cycle (n.d) Retrieved March 28, 2016 from http://www.inc.com/encyclopedia/product-life-cycle.html
 5. Marketing Science. (2004).Growing, Growing, Gone: Cascades, Diffusion, and Turning Points in the Product Life Cycle.Retrieved from: http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mksc.1040.0057

Інтернетресурс

 1. https://online.stanford.edu/programs/product-management
 2. https://www.productplan.com/learn/what-is-product-management/
 3. https://www.productboard.com/what-is-product-management/
 4. https://dou.ua/lenta/articles/outsource-product-manager/
 5. https://dou.ua/lenta/articles/outsource-product-manager/
 6. https://in.indeed.com/career-advice/career-development/product-planning-examples
 7. https://tallyfy.com/product-planning/
 8. https://www.economicsdiscussion.net/marketing-2/product-development/new-product-development/32209

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус