Управління проектами інформатизації (073 “Менеджмент”) спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-31с