Волонтерська діяльність і фандрайзинг

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Кліпкова О. І.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКС-11сКліпкова О. І.

Рекомендована література

Основна:

 1. Менеджмент волонтерських програм: посібник для підготовки менеджерів волонтерських програм / За заг. ред. Т.І. Сила, Т.Л. Лях; авт. кол.: Т. Журавель, Т. Лях, К. Пуха та ін. – К.: ФОП Буря О.Д., 2020. – 174 с.
 2. Управління проектами і фандрайзинг у сфері освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 140 с.
 3. Посібник волонтера / В. В. Вашкович, О. Ю. Василенко, Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, В. В. Манзюк, В. М. Рошканюк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 88 с.

Додаткова

 1. Боголіб, Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні.Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна5 (2014): 11-17.
 2. Ганський, В. О., Дацко О. І., Флейчук М. І. До питання про природу волонтества: Економічний вимір. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення (2022): 44.
 3. Гуменюк I. O. До питання про соціально-правові гарантії волонтерів в Україні. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine2 (2022): 50-58.
 4. Кліпкова О. І., Шегинська Н. З. Волонтерські програми як одна із базових концепцій соціальної відповідальності : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції на тему «Світ наукових досліджень. Випуск 13» (25-26 жовтня 2022 р. м. Тернопіль). С. 182-184.
 5. Поліщук Н. Волонтерство як соціально-педагогічний феномен. Інноватика у вихованні. № 15. 2022. С. 320-329.
 6. Двуліт З. П., Стасів Н. В., Моторнюк У. І. Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку899 (2018): 85-90.
 7. Демуз І. О. Фандрайзинг і грантрайтинг як особливий фінансовий механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні.” (2019).
 8. Дєліні М. М. Фандрайзинг та донорство як інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва. Причорноморські економічні студії23 (2017): 75-78.
 9. Коваленко І. Е. Підготовка соціальних працівників до фандрайзингової діяльності. Імідж сучасного педагога6 (201) (2021): 77-81.
 10. Кравець Г.В. Фандрейзингові інструменти політики соціального партнерства на місцевому рівні в Україні. Регіональні студії. Ужгород, Видавничий дім «Гельветика». Вип. 27. 2021. С.50-54.
 11. Липитчук О. Тенденції розвитку волонтерського руху в Україні Scientific Collection «InterConf»117 (2022): 180-188.
 12. Ревуцька С. Риторико-мовленнєві компетентності у волонтерській діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук (2022): С. 147.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус