Виробнича переддипломна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Опис курсу

Метою проходження виробничої (переддипломної) практики є отримання практичних навиків у сфері менеджменту і засвоєння можливостей практичного застосування знань, отриманих протягом навчання за спеціальністю.
Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики. Це підсумковий етап підготовки здобувача вищої освіти до виконання кваліфікаційної роботи магістра та подальшої самостійної діяльності з фаху.
При проходженні практики перед студентами поставлені такі цілі і завдання:
– дослідити правовий статус підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо);
– охарактеризувати господарську діяльність (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності);
– дослідити характер регулювання та контролю за діяльністю підприємства з боку держави (виконавчих органів, міністерств, відомств), стан дотримання державних вимог;
– дослідити характер управління діяльністю підприємства з боку власників (права власників, органи управління та контролю: вищий орган управління підприємством, орган нагляду та контролю за діяльністю підприємства, періодичність їх зборів, характер питань, що розглядаються);
– охарактеризувати інструктивні, нормативні і методичні матеріали, які використовуються на підприємстві, їх якість та повнота.
– вивчити структуру і характер діяльності підприємства, структури його загального менеджменту, аналіз за даними бухгалтерської і фінансової звітності фінансового стану підприємства, оцінка перспектив його розвитку;
– ознайомлення з основними законодавчими і нормативними документами та матеріалами, що регулюють і визначають діяльність підприємства;
– за наявності можливості – приймати особисту участь у практичному виконанні певних дій чи заходів, пов’язаних із здійсненням на базі практики управлінських, маркетингових чи фінансових процесів (відповідно до фахової підготовки магістрантів),
– збір необхідних матеріалів для написання випускної кваліфікаційної роботи, їх обробка, аналіз та систематизація, виконання всіх необхідних розрахунків;
– виявити і дослідити основні проблеми у господарській діяльності бази практики (відповідно до фахової підготовки магістрантів), із урахуванням специфіки і в умовах бази практики,
– обрати й обгрунтувати актуальну для бази практики невирішену проблему чи недосконале її розв’язання, що стане в подальшому основою для вибору теми кваліфікаційної магістерської роботи,
– накреслити шляхи покращення господарської діяльності та обгрунтувати власні рекомендації щодо внесення певних змін в управлінські, маркетингові чи фінансові процеси (відповідно до фахової підготовки магістрантів), із урахуванням специфіки і в умовах бази практики,
– підготовка обґрунтованих висновків, рекомендацій та пропозицій з використанням аналітичних результатів.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус