Захист інтелектуальної власності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системи знань і практичних навичок з захисту прав інтелектуальної власності за умов ринкової економіки. Основними завданнями вивчення дисципліни є: надати студентам знання і вміння у сфері захисту прав інтелектуальної власності, визначати джерела права інтелектуальної власності, забезпечувати охорону авторських та суміжних прав, прав промислової власності, сформувати систему знань з патентного права та договірних відносин у сфері захисту інтелектуальної власності.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні теоретичні засади захисту прав інтелектуальної власності; напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; структуру державної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності; види порушень прав інтелектуальної власності; форми, механізми та способи захисту прав інтелектуальної власності; особливості захисту авторського права та суміжних прав; ознаки винаходу як об’єкта промислової власності; права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їхній захист; правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності;

  • вміти:

приймати рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності; визначати об’єкти права інтелектуальної власності; оцінювати види порушень прав інтелектуальної власності; правильно визначати проблеми захисту інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності; забезпечувати організацію договірних відносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності.