Бочан Ігор Омелянович

Посада: професор кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів

 • Досвід формування ефективної системи вищої освіти в Україні, реформування освіти в цілому.
 • Розвиток науки про туризм та підготовка персоналу для провадження туристичного й готельно-ресторанного бізнесу.
 • Дослідження проблем формування приватного сектору в умовах ринкової трансформації економіки України. З позицій інституціонального підходу досліджено приватний сектор економіки у різних економічних системах і науково обґрунтовано його теоретичне значення та практичну цінність для становлення ефективної національної економіки України.
 • Зроблено внесок у розвиток інституціональної теорії завдяки розгорнутому аналізі ідей вчених-інституціоналістів у контексті проблем становлення приватного сектора в Україні.
 • Утверджено “Інституціональну теорію приватного сектора” – напрям розвитку економіки. З позицій інституціоналізму встановив, що рушійною силою сучасної економіки є не тільки матеріальні фактори, а й політичні, духовні, моральні, правові та інші. Інституціоналізм сповідує принцип необхідності державного втручання в економіку і контролю суспільства над бізнесом

Курси

Публікації

Вибрані праці

У науковому доробку понад 130 наукових праць, у т.ч. монографії одноосібна та колективна, підручники й навчальні посібники

– Монографія: Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: монографія / За ред. проф. І.О. Бочана / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. – 104 с. (Серія «Інноваційна модель»).

– Підручники і навчальні посібники

 1. Бочан І.О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід: навчальний посібник. Київ: Знання, 2012. – 211с.
 2. Бочан, І.О., Поплавський В.Г., Бігус М.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник. Львів: УАД, 2012. — 302 с.
 3. Бочан І.О., Цимбалюк М.Ф., Цимбалюк В.М. Технологія туристичної діяльності: підручник для студентів. Львів, 2011. – 420 с.
 4. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: підручник. Київ: Знання, 2007. – 403 с.
 5. Михасюк І.Р. Бочан І.О. Менеджмент глобальної економіки. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 194 с.
 6. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Державний менеджмент. Львів – Жешув, 2003. — 200 с.
 7. Бочан І.О. Впровадження самостійної, індивідуальної роботи студентів як важливого чинника формування особистісно орієнтованої системи навчання / За ред. М.І. Оніщенко./ Спецвипуск «Нові технології навчання»: науково-методичний збірник. 2003. С. 307-311.
 8. Бочан І.О. Освіта як чинник сталого розвитку суспільства. NEW ECONOMICS-2019: матеріали Міжн. наукового форуму (м. Київ, 14-15 листопада 2019.) Том 2. С.253-257. Режим доступу: http://www.aenu.org/download/monographs/Forum2019_T2.pdf#page=253

– Статті:

 1. Бочан І.О., Скрипко Т.О. Підвищення ефективності діяльності малих підприємств сфери послуг. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 41. – С. 4-10. (Серія : Економіка і менеджмент). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_41_3.
 2. Бочан І.О. Інноваційна концепція туризму як складова сталого розвитку економіки України. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2018. №13 (Серія: економічні науки)
 3. Bochan І.О. THEORETICAL and PRACTICAL SIGNIFICANCE of CIVILIZATION DEVELOPMENT of EONOMY. STAGES of CRISIS. Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. 2016. Т.1. С.101-105.
 4. Бочан І.О. Системна трансформація економіки України та шляхи подолання кризових явищ: інституціональний підхід. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010. Вип.29. С.23-25.
 5. Бочан І.О. Сучасні тенденції розвитку туризму в контексті європейських і світових вимог Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2008. №3. С.64-69 (Серія: економічні науки).

Біографія

Народився в селі Гайворонці Теребовлянського району Тернопільської області.

ОСВІТА

1978 р. – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».

1991 р. — захистив кандидатську дисертацію за науковою проблемою «Політико-економічні аспекти взаємовідносин Схід-Захід».

1996 р. – присвоєно вчене звання доцента,

2002 р. — захистив дисертацію доктора економічних наук за науковою проблемою «Формування приватного сектору в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики».

2004 р. – присвоєно вчене звання професора.

РОБОТА

1978—1983 рр. – працював у Львівському технікумі промислової автоматики.

1983—1991 рр. – працював у Львівському торговельному технікумі, у т.ч. 1986—1991 рр. директором.

1991-2004 рр. – заснував і очолив Львівський торговельний коледж.

2004-2021 рр. – ректор Львівського інституту економіки і туризму.

з 1.04.2021 р. до сьогоднішнього дня – професор кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1992-2004 рр. — очолював громадську раду директорів вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації Львівщини,

з 2005 р. — голова громадської ради освітян і науковців (ГРОНУ) Львівщини.

Проекти

 1. Лехів Р.І., Бочан І.О. / Енциклопедія Сучасної України. — Київ, 2020. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23076
 2. Бочан Ігор Омелянович / Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право) : довідкове видання / Відповід. ред. академік НАН України М.І. Долішній. Львів, 2003. —С. 19—20 Режим доступу: http://znc.com.ua/ukr/publ/info/econ2003/bochan_igor_omelyanovych.php.

Нагороди

НАГОРОДИ

 • Академік АНВО України.
 • Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (1997 р.)
 • Нагороджено орденом ІІІ ступеня «За заслуги» (2002 р.)

Розклад