Гнатківський Богдан Михайлович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Іпотечний ринок та його роль у сучасній економіці, формування національної системи іпотечного кредитування, іпотечні системи зарубіжних країн, довготермінове кредитування.

Курси

Публікації

1. Гнатківський Б. М. Іпотечний ринок : Навчальний посібник / Б. М. Гнатківський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 342 с.

2. Гнатківський Б. М. Національна система іпотечного кредитування: становлення і розвиток : Монографія /Б. М. Гнатківський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 396 с.

3. Гнатківський Б. М. Економічна сутність промислової іпотеки та механізм її функціонування в Україні / Б. М. Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – Ч. 1. – С. 81-87.

4. Гнатківський Б. М. Забезпечення розвитку іпотечного кредитування в Україні за умов фінансової кризи / Б. М. Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21 (Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації). – С. 96-100.

5. Гнатківський Б. М. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку / Б. М. Гнатківський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 січень – березень 2011. – Тернопіль : Видавництво ТНЕУ “Економічна думка”, 2011. – С. 93-103.

6. Гнатківський Б. М. Нормативно-правове забезпечення іпотечних відносин в Україні / Б. М. Гнатківський // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 47. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 162-167.

Біографія

Гнатківський Б. М. закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2005 році, отримав диплом магістра за спеціальністю “Фінанси” і вступив до аспірантури. У квітні 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування системи іпотечного кредитування в Україні” та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності “гроші, фінанси і кредит”.

1 березня 2013 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України йому присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

З 01.04.2014 по 31.05.2014 проходив професійне стажування на запрошення Асоціації міських коледжів Чикаго (Ілінойс, США).

Після повернення в Україну був мобілізований на військову службу. У лавах 27 Сумської реактивної артилерійської бригади брав участь у захисті суверенітету, територіальної цілісності та конституційного порядку безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на посаді заступника командира реактивної артилерійської батареї, в тому числі тимчасово виконував обов’язки командира батареї. За участь у виконанні бойових завдань та проходження військової служби в особливо складних умовах нагороджений державною нагородою України – медаллю “Захиснику Вітчизни”.

Нагороди

14485087_564281933776186_6695160463224091093_n

Медаль “Захиснику Вітчизни”

Розклад