Іпотечний ринок

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Гнатківський Б. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Гнатківський Б. М.
доцент Гнатківський Б. М.
доцент Гнатківський Б. М.
доцент Гнатківський Б. М.

Опис курсу

Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування іпотечного ринку.

Завдання: формування у студентів базових знань щодо особливостей функціонування іпотечного ринку. Вивчення сутності іпотеки та іпотечного ринку, їх класифікації, моделей іпотечного ринку та можливостей їх застосування в Україні. Провести аналіз сучасного стану іпотечного ринку та розглянути перспективні напрямки його розвитку.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання іпотеки як форми кредитних відносин у ринковій економіці;

вміти використовувати теоретичні знання у системі економіко-правових відносин, які виникають між суб’єктами суспільного відтворення на взаємопов’язаних ринках фінансів і нерухомості з приводу акумулювання грошових ресурсів, їх розміщення у формі іпотечних кредитів і рефінансування іпотечних активів з метою здійснення інвестиційних операцій на ринку нерухомості.

Рекомендована література

 1. Конституція України // http://zakon1.rada.gov.ua.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&key=4/UMfPEGznhhOvT.ZiCm8A4KHdllQsFggkRbI1c.
 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 5. Про внесення змін до Земельного кодексу України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 жовтня 2004 року. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2059-15.
 6. Про Державний земельний (іпотечний) банк [Електронний ресурс] : проект Закону України від 11 червня 2004 року. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18351
 7. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2004 року. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1952-15.
 8. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва [Електронний ресурс] : Закон України від 25 грудня 2008 року. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=800-17&key=dCCMfOm7xBWMOvTEZiCm8A4KHdllQsFggkRbI1c.
 9. Про заставу [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 1992року. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2654-12.
 10. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-2007-%D0%BF.
 11. Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%D0%BF.
 12. Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна” [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-2004-%D0%BF.

Силабус:

Завантажити силабус