Мороз Володимир Павлович

Посада: В.о. проректора, доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: wolodymyr.moroz@lnu.edu.com

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Вибрані публікації

Монографія: Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : колективна монографія / за ред. З. А. Атаманчук, Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : Растр-7, 2016. – 173 с.

Посібник:  Облік і аудит: навчальний посібник / Л.О. Гелей, Н.П. Банера, С.М. Пилипенко, В.П. Мороз / За заг. ред. проф. О.І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Найбільш цитуємі наукові публікації:

  1. Мороз В.П. Конкурентоспроможність України у відображенні рейтингів міжнародних організацій. [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. kmu. gov. ua/amc/control/uk/publish/article
  2. Мороз В.П., Мандрик В.О. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку// Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2019. С. 119-128.
  3. Мороз В.П. Взаємозв’язок між формуванням прибутку та вибраною ціновою політикою підприємства // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2006. Т.16, вип.5.
  4. Мороз В.П., Мандрик В.О. Аналіз податкового кодексу на предмет чинних та перспективних економічних інструментів екологічного спрямування // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.2011. Вип.21.4. С. 122-124.
  5. Мороз В.П., Мандрик В.О., Гуль І.Г. Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України // Причорноморські економічні студії. Вип. 39 (2). 2019. С.67-72.
  6. Мороз В.П., Пилипенко С.М. Організація бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу // «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Т.31. Вип.6. 2020. С.222-228. (Серія: Економіка і управління)

Розклад