Мороз Володимир Павлович

Посада: начальник відділу, доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Особливості обліку електронних грошей,

податкова система та оподаткування підприємств.

Курси

Вибрані публікації

Монографії

1.Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. – Ternopil : TNEU, 2017. – 236 p.

2. Мороз В.П. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія.  – Львів: Растр-7, 2017. – 172 с.

3. Мороз В.П. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук, Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : Растр-7, 2016. – 173 с. – С. 125-137.

4. Мороз В.П. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: Монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Львів: Камула, 2014. – 592 с

Посібник:  Облік і аудит: навчальний посібник / Л.О. Гелей, Н.П. Банера, С.М. Пилипенко, В.П. Мороз / За заг. ред. проф. О.І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Найбільш цитуємі наукові публікації:

 1. Мороз В.П. Конкурентоспроможність України у відображенні рейтингів міжнародних організацій. [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. kmu. gov. ua/amc/control/uk/publish/article
 2. Мороз В.П., Мандрик В.О. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку// Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2019. С. 119-128.
 3. Мороз В.П. Взаємозв’язок між формуванням прибутку та вибраною ціновою політикою підприємства // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2006. Т.16, вип.5.
 4. Мороз В.П., Мандрик В.О. Аналіз податкового кодексу на предмет чинних та перспективних економічних інструментів екологічного спрямування // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.2011. Вип.21.4. С. 122-124.
 5. Мороз В.П., Мандрик В.О., Гуль І.Г. Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України // Причорноморські економічні студії. Вип. 39 (2). 2019. С.67-72.
 6. Мороз В.П., Пилипенко С.М. Організація бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу // «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Т.31. Вип.6. 2020. С.222-228. (Серія: Економіка і управління)
 7. Moroz V. Financial and accounting provider of enterprise’s own capital / S. Pylypenko, J. Tymchyshyn-Chemerys, V. Moroz // International scientific conference «Resource management of the organization», (Kielce, 24 october 2018 y.). – Kielce: The Institute of Management Faculty of Law, Administration and Management; The Jan Kochanowski University, 2018. P. 411-419
 8. P. Moroz, Development of Hunting Tourism in Ukraine: Organizational, Economic and Legal Aspects / I.G. Hul, O.I. Zavydivska, V.P. Moroz, V.O. Mandryk // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, p. 960-971. (Web of Science)
 9. P.Moroz, Economic and mathematical model for forecasting directions of development of hunting enterprises / I.G. Hul, O.I. Zavydivska, V.P. Moroz, V.O. Mandryk // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 3, Number 385 (2020), p. 132 – 139. (Web of Science)
 10. Pylypenko S. M. HR-Management in the Ukrainian Banking Sector / S. M. Pylypenko, V. P. Moroz, O. Zavydivska, L. Semiv, I. Stakhiv // Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. International Business Information Management Association Conference. Seville. – 2021. (Web of Science)

Наукова біографія

У 2002 р. закінчив Національний лісотехнічний університет України за спец. «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «економіст».

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Екологізація податкової системи в лісовому господарстві України».

З 2004 р. по 2013 р. працював в Національному лісотехнічному університеті України на посаді асистента кафедри обліку і аудиту.

З вересня 2013 р. прийнятий на посаду старшого викладача кафедри, а у 2015 р. переведений на посаду доцента кафедри обліку і фінансів Львівського інституту економіки і туризму.

З  2019 р. по 2021 р. обіймав посаду Проректора з економічної та адміністративно-господарської роботи Львівського інституту економіки і туризму.

З 1 квітня 2021 р. доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стажування в корпораціях:

-«1С» за напрямком – «1С: Бухгалтерія  для України»; «Парус» – «Парус–Підприємство 7.40», «M.E.Doc IS», є досвід практичної роботи на підприємствах виробничої та будівельної сфер;

-з лютого по березень 2020 р. міжнародне стажування в Суха Безкидській (Польща) «Вища школа туризму та екології».

– 2021 р. навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

Нагороди

Нагороджений Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації та Почесною грамотою Міського голови  Львова – за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток профільної освіти і науки.

Методичні матеріали

 1. Мороз В.П. Гроші, фінанси та кредит: методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент»). Львів. 2021. 31 с.
 2. Облік і аудит: навчальний посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

 

Розклад