Негрич Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: olha.nehrych@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

  • міжнародні економічні відносини
  • маркетинг
  • менеджмент
  • макроекономіка

Курси

Вибрані публікації

За період своєї науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 20 навчально-методичних праць, наукових статей у провідних фахових виданнях та тез доповідей науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференцій, у т.ч.  статтю англійською мовою у польському фаховому виданні та монографію.

  1. Монографія: Негрич О.І., Васильчак С.В. Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в контексті економічної безпеки : монографія / Наук. ред. проф. Грабинський І.М. Львів : СПОЛОМ, 2015. – 224 с.

Статті

  1. Motivations for foreign direct investment in the Ukraine’s economy (Мотивації для прямого іноземного інвестування в економіку України) // Pismo środodowiska badaczy problemόw rynku «Hendel wewnętrzny» (Науковий вісник дослідження проблем ринку «Внутрішня торгівля»). Варшава (Польща), 2014. – № 6 (347). – С. 3-16.
  2. Савіцька О.П., Щур О.М., Негрич О.І. Форми та складові матеріального стимулювання праці керівників підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2021. – №1 (290). – 145-151.
  3. Негрич О.І., Мазурчак А.М. Обґрунтування показників ефективності проекту розширення готелю. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – №14.
  4. Негрич О.І., Третяк Г. С. Особливості мотивацій для інвестування у туристичну сферу. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – №10. – С. 51-55.
  5. Негрич О. І. Оцінка ризиків для національного господарства внаслідок конкретних мотивацій іноземних інвесторів. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. – № 5. – 85-93.

Наукова біографія

Народилася у м. Львові.

Освіта та практичний досвід

2008 р. закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», магістр з МЕВ, економіст-міжнародник, перекладач.

2009-2013 рр. – аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра міжнародних економічних відносин.

14.02.2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук; захист кандидатської дисертації на тему «Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2014-2021 рр. – робота викладача в ЛІЕТ. Викладала дисципліни «Основи підприємництва», «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Економіка підприємства», «Міжнародна статистика», «Економічна статистика», «Менеджмент персоналу», «Стратегічний менеджмент» та «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі», здійснювала керівництво науково-дослідними та дипломними роботами студентів.

З квітня 2021 р. по сьогоднішній день – на посаді доцента кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ ім. Івана Франка

Підвищення професійної майстерності:

Підвищення кваліфікації (стажування) у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (2020 р., програма 180 год).

Проекти

Захоплення іноземними мовами: англійська – advanced; іспанська, польська – intermediate

Розклад