“МИТНІ ПРАВИЛА В УКРАЇНІ” (спец.076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Негрич О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Дисципліна формує необхідні знання митних правил в Україні. У ній представлено концепцій, процеси та інструменти, які необхідні для розуміння та застосування митних правил в Україні.

Рекомендована література

  1. Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 368 с. – (Серія «Митна справа»).
  2. Митне право: навчальний посібник / О. П. Рябченко, В.Я. Мацюк, В. В. Чмелюк та ін. ; за заг. ред. к.ю.н. І. П. Петрової. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 470 с.
  3. Гребельник О. П. Митна справа : підручник. Київ – 2021.

Силабус:

Завантажити силабус