Паславська Роксолана Юріївна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: roksolana.paslavska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

сфера оподаткування, фінансовий аналіз, розвиток фондового ринку та біржової діяльності в Україні

Курси

Публікації

Автор близько 50 наукових публікацій:

Підручник:
Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; [М.І. Крупка, О.В. Грін, О.Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с.

Монографія:
Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / [М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська, Н.Б. Демчишак]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448 с.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science:
1. Рубаха М., Попівняк Ю., Паславська Р., Тесля С. і Петик М. 2021. Моделювання впливу чинників економічного середовища на ринкову варість корпорацій: приклад України. Financial and credit activity problems of theory and practice. 5, 40 (Лис 2021), 314–327. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245158

2. Dziamulych M., Krupka I., Andruschak Y., Petyk M., Paslavska R., Grudzevych Y., Martyniuk R. Banking liquidity risk management in Ukraine based on the application of digital and information technologies. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. – Volume 12. Issue 2, Special Issue XXIX, – P. 102-107. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/PDF/120229.pdf

 

Статті у фахових виданнях:

  1. Паславська Р. Підходи до прогнозування податкових надходжень до Зведеного бюджету України / Р.Ю. Паславська // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 9. Лютий, 2016. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1787-paslavska-r-yu-pidkhodi-do-prognozuvannya-podatkovikh-nadkhodzhen-do-zvedenogo-byudzhetu-ukrajini
  2. Паславська Р. Основні проблеми національної системи адміністрування податків на шляху до її ефективного функціонування та напрями їх подолання / Р.Ю. Паславська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса, 2016.– С. 160-164.
  3. Паславська Р. Система адміністру­вання податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / Р.Ю. Паславська, М.І. Крупка, В.М. Кміть // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник наукових праць. Серія економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Т. 26. -Вип. 2. – С. 217-224.
  4. Паславська Р. Показники оцінки системи адміністрування податків в Україні / Р.Ю. Паславська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 107. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 262 с. – С. 151-160.
  5. Паславська Р. Системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та в країнах-членах ЄС / Р.Ю. Паславська // Формування ринкової еконо­міки в Україні : наук. зб. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 35. Ч. 2. – С.72-78.
  6. Паславська Р. Залежність величини ПДВ надходжень до державного бюджету України від основних макроекономіч­них факторів // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 43. – С.116-126.
  7. Паславська Р. Етнографічні особливості формування системи адміністрування податків України / Р.Ю. Паславська // Приазовський економічний вісник: Електронний науковий журнал. – 2022. – Випуск № 2(31). – С. 106-110.

Біографія

У 2010 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів”.
З листопада 2010 року навчалась в аспірантурі (денна форма) Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. На спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 26 листопада 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Система адміністрування податків в Україні».
Автор близько 50 наукових публікацій, учасник міжнародних науково-практичних конференцій.

 

Розклад