Інформація для вступників у магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка!

24.08.2020 | 12:37

Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка

 

До уваги вступників у магістратуру економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка!

 

1. Фахові вступні випробування відбуватимуться 25 серпня 2020 року у дві зміни: І зміна – початок о 10.00 год.; ІІ зміна – початок о 14.00 год.

2. Розклад проведення фахових вступних випробувань:

Спеціальність (освітня програма)

Зміна, година

Економіка (бізнес-економіка; міжнародна економіка; економічна кібернетика; економічна аналітика та бізнес-статистика)

 

І зміна, 10.00 год.

Облік і оподаткування (облік і аудит)

І зміна, 10.00 год.

Фінанси, банківська справа і страхування (фінанси і кредит; фіскальне адміністрування і митна справа; банківський бізнес і фінансові технології)

 

І зміна, 10.00 год.

Маркетинг

І зміна, 10.00 год.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

І зміна, 10.00 год.

Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)

ІІ зміна, 14.00 год.

Економіка (економічне програмування та бізнес-планування)

ІІ зміна, 14.00 год.

Комп’ютерні науки (консолідована інформація)

ІІ зміна, 14.00 год.

 

3. Тривалість вступних випробувань:

Спеціальність “Економіка” (бізнес-економіка; міжнародна економіка; економічне програмування та бізнес-планування) – 1,5 год.

Спеціальність “Економіка” (економічна кібернетика; економічна аналітика та бізнес-статистика) – 2 год.

Спеціальність “Облік і оподаткування” (облік і аудит) – 2 год.

Спеціальності “Фінанси, банківська справа і страхування”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – 1,5 год.

Спеціальність “Комп’ютерні науки” (консолідована інформація) – 1,5 год.

 

4. Перепусткою на вступні випробування є:

– аркуш результатів вступних випробувань (екзаменаційний листок);

– паспорт.

 

Екзаменаційний листок можна отримати у вестибюлі приміщення економічного факультету (пр. Свободи, 18):

– 24 серпня з 15.00 год. до 18.00 год. (І та ІІ зміни);

25 серпня з 08.30 год. до 09.45 год. (І зміна) та з 12.00 год. до 13.30 год. (ІI зміна).

 

5. Фахові вступні випробування відбуватимуться у приміщеннях економічного факультету (проспект Свободи, 18) та географічного факультету (вул. Дорошенка, 41).

Зі списком вступників та аудиторій можна ознайомитися тут, або на сайті економічного факультету у рубриці Вступнику/- у магістратуру

Зверніть увагу на те, що літера біля номера аудиторії позначає факультет, у приміщенні якого вона знаходиться:

літера "е" – економічний факультет (проспект Свободи, 18);

літера "г" – географічний факультет (вул. Дорошенка, 41).

 

6. Допуск вступників у приміщення та аудиторії факультету здійснюється лише після перевірки температури вступника та за умови наявності у нього захисної медичної маски!

 

7. Просимо усіх вступників перевірити правильність внесення середнього бала документа про здобутий освітній рівень (додаток до диплома бакалавра/магістра/спеціаліста) – https://vstup.osvita.ua/r14/282/у Рейтинговому списку перевіряєте “Інші показники конкурсного відбору” (середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу множенням на коефіцієнт 4). Середній бал потрібно перевірити у кожному рейтинговому списку за кожною поданою заявою. У випадку розбіжностей – звертайтесь у відповідний деканат.

8. Результати вступних випробувань буде розміщено на сайті Приймальної комісії Університету у рубриці Вступнику на старші курси”: https://admission.lnu.edu.ua/

 

Деканат економічного факультету