Новини

Оголошення про захист дисертації Гамкало О.Б.

20.06.2016 | 16:34

01 липня 2016 р. об 11 год. відбудеться захист дисертації Гамкало О.Б. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Бухгалтерський облік та аналіз іпотечного кредитування в Україні» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 у ДВНЗ «Університет банківської справи» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,1, ауд. 205. (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)

Читати »

Оголошення про захист дисертації Колібаби О.А.

20.06.2016 | 16:31

27 червня 2016 р. об 11.00 год. відбудеться захист дисертації Колібаби О.А. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань. (наук. керівник – проф. Ковалюк О.М.)

Читати »

Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Корицької О.І.

17.06.2016 | 16:58

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 16 червня 2016 року (протокол № 14) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Корицької О.І. на тему «Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)

Читати »

Оголошення про захист дисертації Рури І.В.

07.06.2016 | 16:33

14 червня 2016 р. відбудеться захист дисертації Рури І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Обліково-аналітичне забезпечення у системі управління вартістю послуг сімейної медицини» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)

Читати »

Рекомендація освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для процедури ліцензування

12.05.2016 | 16:43

11.05.2016 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 12/03), за участю колег із ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Головного управління статистики у Львівській області, Львівського торговельно-економічного університету та представника аспірантів Рак Г. В., обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни), результати навчання та цілі представленої до розгляду освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Внаслідок цього ухвалили рекомендувати її для процедури подальшого ліцензування.

Читати »