Про здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранткою кафедри Павлік І.Є.

28.01.2021 | 20:00

Вітаємо аспіранкту кафедри обліку і аудиту Павлік Ірину Євгенівну зі здобуттям ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування» (тема дисертації – «Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки України»).
Науковий керівник: к.е.н., доцент Швець Володимир Євгенович, професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Деталі – тут