Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Струк Наталії Семенівни “Аналіз взаємозв’язку витрат обсягу діяльності та прибутку”

24.04.2021 | 09:00

27 квітня 2021 року, у вівторок, об 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція з управлінського обліку доцента кафедри обліку і аудиту, доктора економічних наук Струк Наталії Семенівни для студентів третього курсу спеціальності “облік і оподаткування” на тему “Аналіз взаємозв’язку витрат обсягу діяльності та прибутку”, у зв’язку з поданням документів на заміщення посади професора кафедри обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6edfcd11784b4212a9ae12470000372c%40thread.tacv2/1613073088654?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2214cb6fee-e9b1-4475-8181-cefb7591f3c0%22%7d