Навчальний план (напрям – інформатика) для вступників до 2012 року включно

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – інформатика 6.040302

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 36 36 2:2 Іспит
Дискретна математика 54 36 3:2 Іспит
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Історія України 36 18 2:1 Іспит
Математичний аналіз 54 54 3:3 Іспит
Основи програмування 54 36 3:2 Іспит
Фізвиховання 72 0:4 Немає

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 34 34 2:2 Іспит
Дискретна математика 34 34 2:2 Іспит
Іноземна мова 51 0:3 Залік
Історія української культури 17 17 1:1 Іспит
Латинська мова 34 0:2 Залік
Математичний аналіз 51 51 3:3 Іспит
Основи Веб-технологій 34 17 2:1 Іспит
Основи програмування 34 34 2:2 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 36 18 2:1 Залік
Диференціальні рівняння 36 36 2:2 Залік
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Математичний аналіз 36 36 2:2 Іспит
Основи програмування 36 36 2:2 Іспит
Теорія алгоритмів 36 18 2:1 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 18 1:0 Залік
Фізвиховання 36 0:2 Немає
Філософія 36 18 2:1 Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри 36 36 2:2 Іспит

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 68 0:4 Іспит
Комп’ютерна графіка 34 17 2:1 Іспит
Основи психології і педагогіки 34 2:0 Залік
Програмне забезпечення 34 51 2:3 Залік
Рівняння в частинних похідних 34 34 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 34 34 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 34 0:2 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік
Функціональний аналіз 51 34 3:2 Іспит

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 36 18 2:1 Залік
Моделювання динамічних систем 36 36 2:2 Іспит
Основи економічної теорії 18 18 1:1 Залік
Програмне забезпечення 36 54 2:3 Іспит
Теорія інформації 36 18 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 36 18 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 18 0:1 Іспит
Фізвиховання 36 0:2 Немає
Чисельні методи 36 36 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Операційні системи для ПК
Основи теорії штучних нейтронних мереж
Структури даних
36 2:0 Залік

6 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 17 34 1:2 Іспит
Інформаційні технології та системи 34 34 2:2 Іспит
Комп’ютерні мережі 34 34 2:2 Залік
Методи оптимізації 34 34 2:2 Іспит
Системи програмування 34 17 2:1 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік
Чисельні методи 34 34 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір:Адміністрування корпоративних мереж
Основи криптографії
Основи криптології
34 34 2:2 Залік

7 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 14 14 1:1 Залік
Дослідження операцій 28 28 2:2 Іспит
Методика викладання математики та інформатики 28 28 2:2 Іспит
Системи програмування 28 14 2:1 Іспит
Фізвиховання 36 0:2 Залік
Чисельні методи математичної фізики 28 14 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Дискретна оптимізація
Мови, мовні процесори, методи трансляції
Програмне забезпечення обробки зображень
28 28 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Логічне та функціональне програмування
Нечітке моделювання в середовищі Matlab
Об’єктні моделі даних та процедур
42 28 3:2 Залік

8 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моделювання складних систем 28 14 2:1 Іспит
Основи екології 28 2:0 Залік
Основи права та основи конституційного права 28 2:0 Залік
Політологія 14 14 1:1 Залік
Системи штучного інтелекту 28 28 2:2 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 28 28 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видобування даних з використанням ШНМ
Геоінформаційні системи
Об’єктно-орієнтовна система Smaltalk
28 28 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Динамічні моделі та методи прийняття рішень
Програмування мовою Java
Програмування під UNIX-подібними системами
42 28 3:2 Іспит