Навчальний план (спеціальність – 071 Облік і оподаткування (зі скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста) )

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінансовий облік І 32 16 16 2:1 Іспит
Державне регулювання обліку і аудиту 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінансовий облік ІІ 32 16 32 2:1 Іспит