Науково-практична конференція “Форум молодих економістів кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”

Загальна інформація / General Information

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький національний університет

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у

Х ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМІ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД»
25 листопада 2022 року, Львів

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: обмін інформацією щодо наукових та практичних результатів сучасних досліджень у сфері моделювання економіки, обговорення актуальних проблем застосування математичного моделювання та інформаційних технологій для формування оптимальних управлінських рішень, встановлення контактів між молодими вченими, публікація результатів наукових досліджень.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Моделювання економіко-виробничих систем.
2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
3. Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки.
4. Функціонування економічних систем в кризових умовах.

Детальніша інформація: Інформаційний лист

Розклад роботи засідань / Sessions Schedule

Конференція проходить у дистанційній формі на платформі MS Teams

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
25.11.2022 р.
10:00 – 11:30 год
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af_xi5rBgFf67JiHizfnnSd2v8Tzlqe3c8OdSFsTLKBY1%40thread.tacv2/1669150738977?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22dcfa5a19-ae3a-40bb-8add-821957764262%22%7d

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
25.11.2022 р.
12:00 – 17:00 год

Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af_xi5rBgFf67JiHizfnnSd2v8Tzlqe3c8OdSFsTLKBY1%40thread.tacv2/1669150837074?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22dcfa5a19-ae3a-40bb-8add-821957764262%22%7d
Секція 2. Економетричні моделі та методи прогнозування

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af_xi5rBgFf67JiHizfnnSd2v8Tzlqe3c8OdSFsTLKBY1%40thread.tacv2/1669150837074?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22dcfa5a19-ae3a-40bb-8add-821957764262%22%7d
Секція 3. Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af_xi5rBgFf67JiHizfnnSd2v8Tzlqe3c8OdSFsTLKBY1%40thread.tacv2/1669151034491?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22dcfa5a19-ae3a-40bb-8add-821957764262%22%7d
Секція 4. Функціонування економічних систем в кризових умовах

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af_xi5rBgFf67JiHizfnnSd2v8Tzlqe3c8OdSFsTLKBY1%40thread.tacv2/1669151034491?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22dcfa5a19-ae3a-40bb-8add-821957764262%22%7d
 

Програма і матеріали / Program and Proceedings