Аналітика інформаційних мереж (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мельник Б. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Мельник Б. К.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Аналітика інформаційних мереж” є ознайомити студентів з основними поняттями, принципами організації та функціонування інформаційних мереж різного типу, а також здобуття ними навиків використання цих мереж.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • принципи створення і функціонування інформаційних мереж;
 • моделі архітектури інформаційної мережі;
 • прояви і наслідки конвергенції мереж;
 • мережеві концепції;
 • класифікацію мережевих служб і послуг;

вміти:

 • оцінювати ефективність інформаційних мереж;
 • проектувати мережі різного типу;
 • управляти мережевими службами;
 • використовувати послуги мережі

Рекомендована література

Основна:

 1. Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко. П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. – Київ: САММІТ-Книга, 2010
 2. Тарнавський Ю.А., Кузьменко І.М. Організація комп’ютерних мереж : підручник. – Київ.: КПІ ім. Ігора Сікорського, 2018
 3. Глоба Л.С. Розподілені системи та мережі. Том 1. Підручник. – Київ: Політехніка, 2013
 4. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи. підручник. –– Київ.: Київський університет, 2001
 5. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д. Телекомунікаційні системи та мережі : навч. посібник. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017.
 6. Полоневич О.В., Косенко В.Р., Сторчак К.П., Ткаленко О.М. Інформаційні мережі: навч. посібник. – Київ: ДУТ, 2019.

Додаткова:

 1. Городецька О. С., Гикавий В.А., Онищук О.В. Комп’ютерні мережі : навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2017
 2. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи : навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2006
 3. Шило С.Г., Щербак Г.В., Огурцова К.В. Інформаційні системи та технології : навч. посібник. – Харків: ХНЕУ, 2013

Силабус:

Завантажити силабус