Аналіз даних в R (ОПП Економічна аналітика та бізнес-статистика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКт-31сдоцент Марець О. Р.

Опис курсу

Практичне застосування методів статистики в середовищі R (RStudio).

R — це мова програмування з відкритим кодом, яку використовують для візуалізації даних та статистичних розрахунків. Входить в топ-10 мов програмування за версією GitHub, в IEEE, TIOBE (топ-15).

Курс охоплює практичні задачі з таких тем: лінійна регресія, логістична регресія, дерева рішень, аналіз тексту, кластерний аналіз, візуалізація даних.

Рекомендована література

Основна література:

 1. OpenIntro Statistics – Fourth Edition. David M. Diez, Harvard School of Public Health. Christopher D. Barr, Harvard School of Public Health. Link: https://www.openintro.org/
 2. R for Data Science by Hadley Wickham, Garrett Grolemund [en]. URL: https://r4ds.had.co.nz/
 3. Advanced R by Hadley Wickham [en]. URL: https://adv-r.hadley.nz/index.html
 4. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навч. посіб. для студентів / В. Є. Бахрушин – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.

Додаткова література:

 1. Марець О.Р. Підбір та діагностика багатофакторних регресійних моделей у пакеті аналізу даних R / О.Р.Марець, О.П.Дуда. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/37.pdf
 2. Моделювання показників зовнішньої торгівлі товарів України та Німеччини / О. Р. Марець, К. А. Михалець // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколайвський національний університет імені В.О.Сухомлинського. – 2017. – Випуск 19. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/111.pdf
 3. R in Action, Second Edition. Data analysis and graphics with R. URL: https://www.manning.com/books/r-in-action-second-edition?a_bid=5c2b1e1d&a_aid=RiA2ed
 4. Масовий онлайн навчальний курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R». – Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/
 5. Масовий онлайн навчальний курс «Машинне навчання». – Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/

Інтернет-джерела:

 1. Sean Kross, Nick Carchedi, Bill Bauer and Gina Grdina (2020). swirl: Learn R, in R. R package version 2.4.5. https://CRAN.R-project.org/package=swirl
 2. R packages by Hadley Wickham and Jenny Bryan. URL: https://r-pkgs.org/
 3. Statistical tools for high-throughput data analysis. URL: http://www.sthda.com/

Силабус:

Завантажити силабус