Аналіз економічних часових рядів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Зомчак Л. М.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКк-31сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКк-32сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Вивчення економічних часових рядів дає змогу дослідити динаміку економічних показників, виявити закономірності їх розвитку та зробити обґрунтовані прогнози на майбутнє. Мета: опанування студентами знаннями та навичками, необхідними для аналізу та прогнозування економічних часових рядів. Завдання: вивчення основних методів аналізу часових рядів, отримання практичного досвіду роботи з реальними економічними даними, розвиток навичок аналітичного мислення та критичної оцінки результатів аналізу.

Силабус:

Завантажити силабус