Зомчак Лариса Миколаївна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: larysa.zomchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

моделювання процесів на фінансових ринках, моделювання динаміки фінансово-економічних систем, теорія детермінованого хаосу, нейро-нечіткі технології, вейвлет-аналіз, синергетична економіка та нелінійна динаміка, математичні методи аналізу та опрацювання даних, моделювання еколого-економічних процесів.

Курси

Публікації

 1. Zomchak L. M. Mathematical modeling of nonlinear platinum dynamics in Ukraine [Online] / Zomchak L. M., Ostapovych L. P. // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_7.pdf
 2. Зомчак Л. М. Симультативна модель інноваційного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Л. М. Зомчак, І. Б. Волошин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 2. – С. 854-858. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/174.pdf.
 3. Zomchak L. M. Economic-mathematical Methods and Models of Category Management in Retail / L. Zomchak, M. Vdovyn // Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph. – “East West” Association For Advances Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austrua, 2016. – P. 153-162.
 4. Петрик Х. Р. Оптимізація ціни товару з використанням теорії категорійного менеджменту / Христина Романівна Петрик, Лариса Миколаївна Зомчак // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 180-185.
 5. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [С. О.Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
 6. Зомчак Л. М. Економіко-математичне моделювання ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки / Л. М. Зомчак, Л. П. Остапович // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 22. – № 1. – С. 13-18.
 7. Zomchak L.M. Economic-mathematical model of asset price dynamics with heterogeneous traders / L. M. Zomchak // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 195-198.
 8. Зомчак Л.М. Економіко-математична модель розміщення виробництва з урахуванням забруднення середовища / Л.М. Зомчак // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Випуск 32. – С. 89-91.
 9. Зомчак Л. Економіко-математичне моделювання процесів оподаткування у туристичній галузі / Л. Зомчак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2014. – Вип. 51. – С. 372-375.
 10. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навчальний посібник / В. М. Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 318 с. (Переглянути зміст)
 11. Зомчак Л. Економіко-математична модель поведінки виробника з урахуванням ринкових механізмів самоорганізації / Л. Зомчак, І. Мацура // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2013. – Вип. 49. – С. 211-218.
 12. Зомчак Л. Моделювання інвестиційних рішень на фрактальних ринках за допомогою технічних індикаторів / Л. Зомчак, О. Миронова // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Випуск 27. – Львів, 2012. – С. 187-193.
 13. Зомчак Л.М. Стохастичне моделювання та прогнозування нелінійної динаміки цін на фондовому ринку / Зомчак Л.М.// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2011. – Вип.45. – С. 96-101.
 14. Зомчак Л.М. Інформаційно-технологічна парадигма в контексті теорії складності / Зомчак Л., Вдовин М. // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. Нечипоренко О.О. – Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 48-51.
 15. Зомчак Л.М. Моделювання структури рекламного бюджету фірми за нечіткими відношеннями переваги / Зомчак Л.М.// Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 25. –С. 98-101.

Перелік всіх праць Зомчак Лариси Миколаївни

Біографія

Народилася 20 грудня 1980 року в місті Новояворівськ. У 1998 році закінчила Новояворівську середню школу №2.

З 1998 по 2003 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2004 року навчалася в аспірантурі, яку закінчила, захистивши у 2008 році кандидатську дисертацію на тему: Економіко-математичне моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З 2003 року працювала асистентом, а з 2009 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Розклад