Аналіз господарської діяльності (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Мета цього курсу ознайомити студентів з напрямами економічного аналізу. З економічним аналізом виробничої та невиробничої сфери, сучасними теоретичними та практичними методами та стилями аналізу, та виробити практичні навики по їх оформленню та використанню. Кожен слухач по закінченню курсу навчиться, використовувати методи економічного аналізу для оцінки діяльності підприємства.

Рекомендована література

1. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / [за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової]. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384 с.
2. Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с.
3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с.
4. Тринька Л. Я. Економічний аналіз : навч.–метод. посіб. / Л. Я. Тринька, О. В. Липчанська. – К. : Алерта, 2013. – 568 с.

Силабус:

Завантажити силабус