Аналіз і моделювання економічного ризику (073“Менеджмент”, спеціалізація “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Прийма С. С.ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Аналіз і моделювання економічного ризику» спрямована на оволодiння студентами термiнологiї теорiї ризикiв, засобiв оцiнки ризикiв i захисту вiд них.

Після завершення курсу студент буде:

Знати

 •  класифікацію ризиків у господарській діяльності;
 • шляхи ідентифікації ризиків;
 • причини виникнення ризиків;
 • шляхи мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність;
 • алгоритм оцінки та обґрунтування ризиків;
 •  методи оцінки ризиків;
 •  існуючі принципи формування стратегій ризик-менеджменту.

Вміти

 • ідентифікувати ризики у господарській діяльності;
 • аналізувати та класифікувати ризики притаманні тому чи іншому виду діяльності;
 • проводити оцінку ризиків;
 • розробляти стратегії ризик-менеджменту для мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність підприємств.

Рекомендована література

 1. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013.- 316 с.
 2. Гринчуцька В.  Моделювання ризиків в економіці та бізнесі – Тернопіль, ТНТУ  імені І. Пулюя, 2014.- 88 с.
 3. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. та ін. Економічний ризик: методи оцінки та управління – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
 4. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харків: Промарт, 2015. – 300 с.
 5. Мороз В.М., Мороз С.А. Ризик-менеджмент – Вид-во Кондор, 2019. – 140 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус