Аналіз інвестиційних проектів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

під час проведення аналізу інвестиційних проектів досліджуються якісні та кількісні характеристики процесів та явищ, що пов’язані з їхньою реалізацією. Предметом курсу “Аналіз інвестиційних проектів” є концепції, критерії та підходи, що використовуються для порівняння альтернативних проектів та обґрунтування рішень щодо прийняття їх до реалізації. Велике значення даної дисципліни у підготовці фахівців з банківської справи пояснюється важливістю оперативного та правильного проведення аналізу інвестиційних проектів при наданні банківських кредитів та здійсненні банками реальних інвестицій.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • основні засади проведення аналізу інвестиційних проектів;
  • базові поняття фінансового менеджменту, необхідні для правильного розуміння основних категорій фінансового аналізу інвестиційних проектів;

 

  • вміти:
  • на основі глибокого аналізу інвестиційних проектів обґрунтовувати прийняття фінансових рішень;
  • розраховувати основні показники та оцінювати ефективність інвестиційних проектів;

прогнозувати та накреслювати перспективи розвитку реалізації інвестиційних проектів.