Скоморович Ірина Георгіївна

Посада: професор кафедри банківського і страхового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Веб-сторінка: bsb.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія грошей і банківської справи, еволюція грошових систем, банківська справа.

 

Курси

Вибрані публікації

1. Реверчук С. К., Скоморович І. Г. Інвестологія: наука про інвестування / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2001. – 264 с.
2. Скоморович І. Г. Еволюція банківництва в українських землях / І. Г. Скоморович // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 137-144.
3. Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва / І. Г. Скоморович // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С.109-113.
4. Скоморович І. Г. Становлення грошової системи в незалежній Україні / І. Г. Скоморович // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2007. – вип. 17.2. – С. 208-213.
5. Скоморович І. Г. Еволюція європейського банківництва / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – С. 75-80.
6. Скоморович І. Г. Концепції виникнення грошей / І. Г. Скоморович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 35. – С. 667-672.
7. Скоморович І. Г. До десятої річниці введення гривні / І. Г. Скоморович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 36. – С. 506-509.
8. Скоморович І. Г. Особливості використання національної валюти України в міжнародних розрахунках / І. Г. Скоморович // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – Ч.4. – С. 73-79.
9. Скоморович І. Г. Зародження грошових систем в українських землях / І. Г. Скоморович // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2007. – вип. 17.6. – С. 207-212.
10. Скоморович І. Г. Місце банківського фінансового моніторингу у забезпеченні стабільності грошової системи України / І. Г. Скоморович // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008. – Випуск 3 (11). – С. 69-76.
11. Скоморович І. Г. Рух грошових капіталів на міжбанківському ринку України / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т.2. – С. 216-219.
12. Скоморович І. Г. Місце Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні стабільності грошово-кредитної системи України / І. Г. Скоморович // Економіка і регіон – 2009. – № 1 (20). – С. 165-167.
13. Скоморович І. Г. Капіталізація банків як передумова насичення економіки грошима / І. Г. Скоморович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина І. Збірник наукових праць. Випуск 4 (48). – Рівне, 2009. – С. 349-355.
14. Скоморович І. Г. Теоретичні засади функціонування грошових систем у процесі їх еволюції / І. Г. Скоморович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). Ужгород, 2010. – С. 297-300.
15. Скоморович І. Г. Грошові системи на українських землях : історія і теорія : [монографія] / І. Г. Скоморович. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 244 с.
16. Скоморович І. Г. Вплив кризових явищ на грошові системи держав Північного Причорномор’я / І. Г. Скоморович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, Т. 4. – С. 308-311.
17. Скоморович І. Г. Ретроспективний аналіз функціонування грошової системи Київської Русі та методологічні підходи до її дослідження / І. Г. Скоморович // Економічний вісник університету. Переяс¬лав-Хмельницький державний педагогіч-ний університет імені Григорія Сковороди. Випуск № 17/2, 2011. – С. 158-166.
18. Скоморович І. Г. Функціонування грошових систем на основі золотого стандарту в кінці ХІХ та протягом ХХ ст. на українських землях / І. Г. Скоморович // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 3 – С. 8-15.
19. Скоморович І. Г. Погляди українських вчених на проблеми функціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХІХ ст. / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 16-23.
20. Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 518 с.

Біографія

Доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» (1996), аспірантуру (1999).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію («Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки»). У 2017 році захистила докторську дисертацію.

У 1999-2000 роках – асистент кафедри фінансів і кредиту.

З 2000 року – асистент, з 2001 року – доцент, а з 2018 року – професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відзнаки та нагороди, сертифікати і т. д.: подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності, 2004 р.; грамота Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах-захистах, пошук та підтримку нового покоління майбутніх науковців, 2006 р.; грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності, 2012 р.

Розклад