Аналіз маркетингової діяльності (075 “Маркетинг”, перший рівень вищої освіти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Яворська Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз маркетингової діяльності» є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, здійснення аналізу, розгляд алгоритмів, стратегій та політик організація, планування, реалізації та контролю цих процесів.

Завдання курсу – з’ясування сутності маркетингового аналізу та його відмінностей від інших споріднених курсів; освоєння прийомів здійснення маркетингового аналізу; оволодіння методами проведення маркетингового аналізу за конкретними його напрямами; виявлення резервів маркетингової діяльності, в першу чергу, в розрізі елементів комплексу маркетингу; вміння розробляти заходи з удосконалення маркетингу на підприємстві за результатами проведеного аналізу; набуття навичок складання звітів за підсумками здійснення зазначеного аналізу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

  • знати: функціонування і розвиток підприємства (організації) у конкурентному середовищі; гармонізацію інтересів споживачів і продуцентів товарів (послуг); створення (залучення) споживчих цінностей; методику здійснення аналізу маркетингових програм; адекватні визначення (передбаченим) потребам цільових ринків;
  • уміти: проводити аналіз маркетингової діяльності; аналізувати результати маркетингової діяльності; здійснювати комплексну та цілеспрямовану товарну політику; системно оцінювати адекватність головних показників споживчої цінності товарів (послуг) ринковим вимогам; вивчати і впливати на поведінку споживачів товарів (послуг); здійснювати сегментування ринку та вибір цільових ринків за різноманітними критеріями; визначати вимоги споживачів до якісних характеристик товарів та послуг, формувати споживчий попит, прогнозувати обсяги продаж; готувати пропозиції щодо формування товарного асортименту; здійснювати пошук та розроблення ідей нових товарів; створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства.

Тема 1. Сутність та організація маркетингового аналізу.

Тема 2. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового аналізу.

Тема 3. Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства.

Тема 4. Покупці як предмет маркетингового аналізу.

Тема 5. Сутність і значення SWOT-аналізу.

Тема 6. Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства.

Тема 7. Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства.

Тема 8. Маркетинговий аналіз системи продажу.

Тема 9. Аналіз маркетингових комунікацій підприємства.

Тема 10. Аналіз маркетингових ризиків