Аналіз ринків товарів та послуг (спеціальність “Економіка» спеціалізація «Економіка та правове регулювання в бізнесі»

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Лутчин Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКю-41сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Аналіз ринків товарів та послуг дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки явищ і процесів на ринку товарів та послуг. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути знання про основні поняття і категорії та закономірності функціонування ринків товарів та послуг , допоможе розглянути ринкову систему господарства з погляду функціонування її складових — ринків, оцінити різні аспекти формування, становлення та розвитку окремих ринків, визначити взаємозв’язки, умови й чинники з точки зору статистичного та системного підходів.

Силабус:

Завантажити силабус