Аналіз в агробізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

У межах вивчення курсу «Аналіз в агробізнесі» ви дізнаєтесь про види та форми бізнесу представлені в аграрному секторів, які джерела інформації забезпечують аналіз агробізнесу в Україні, про земельну реформу та методи оцінки та аналізу земельних ресурсів, про інфраструктуру агробізнесу, про IT-технології та інновації в агробізнесі. Під час освоєння курсу ви навчитесь аналізувати виробництво сільськогосподарської продукції в цілому та за її видами, робити оцінку ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, визначати резерви підвищення обсягів виробництва.

Рекомендована література

Базова

 1. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу та підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. Харків, 2012.  129 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
 1. Мармоза І.Т. Практикум із сільськогосподарської статистики, навч. посібник. Київ, 2005. 449с.
 1. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: Вища освіта, 2006 р. 545 с. URL: https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055
 2. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навч. посібник. Київ, 2001. 432с. URL: https://ua1lib.org/book/3120382/f2b019?regionChanged=&redirect=186614315

 

Допоміжна

 1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: rada.gov.ua.
 2. Класифікація організаційно-правових форм господарювання. ДК 002:2004. Київ: Держспоживстандарт, 2004 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/KOPFG_zm6_2018.pdf
 3. Номенклатура продукції сільського господарства. Наказ Держстату No366 від 30.12.2020 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/NPSG_2020.pdf
 4. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 р. 280 с.
 5. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 200 с. URL: https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf
 6. Микитюк В. М., Паламарчук Т. М., Русак О. П. Аналіз і перспективи розвитку агробізнесу: регіональний аспект. Наукові горизонти, 2019, № 3 (76). С. 30-37
 7. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.
 8. Положення про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві. Реєстр АГРО. Затверджено Наказом Держстату України від 02.07.2012 № 278
 9. Посібник для користувачів Державного аграрного реєстру. Київ, 2020. Електронний ресурс. URL: https://www.ar.gov.ua/app/file/public_information/AR_Manual_for_users5f4e3d5e282d1.pdf
 10. Про державну підтримку сільського господарства України. Закон України з змінами і доповненнями від 5.11.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
 11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України вiд 04.02.2009 № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.
 12. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. Затверджене Наказом Держкомстату України 16.12.2009 р. № 481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Статистика підприємств: навч. посібник С.О. Матковський та ін.; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.
 14. Уніят Л.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі. Монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf

Матеріали

Усі навчальні матеріали (презентації лекцій, завдання для практичної та самостійної роботи знаходяться на платформі електронного навчання Університету Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3798

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус