Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: iryna.prokopovych-p@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Тенденції та проблеми розвитку сільського господарства, теоретико-прикладні засади статистичного забезпечення маркетингу

Курси

Публікації

  1. Прокопович-Павлюк І.В. Діяльність фермерських господарств як складова стратегії розвитку сільського господарства: статистична оцінка / І.В. Прокопович-Павлюк, О. Ткачук. Формування ринкової економіки України. Зб. наук. праць. – Львів, 2014.
  2. Прокопович-Павлюк І.В. Статистичне дослідження концентрації підприємств сільського господарства в регіонах України./ І.В. Прокопович-Павлюк. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Колективна монографія/ Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук  – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві» (Вид. «Сочінський»), 2014. – (Ч.1). – 204 с.  (С. 50-55)
  3. Прокопович-Павлюк І.В. Статистичне дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств у західних регіонах України / І.В. Прокопович-Павлюк, О.В. Панчук. Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України. Колективна монографія/ Під ред.. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук  – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві» (Вид. «Сочінський»), 2015. – (Ч.1). – 296 с.  (С. 39-43)

Біографія

У 2003 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна статистика»

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка».

На кафедрі статистики працює з 2003 р.

Розклад