Багатовимірний статистичний аналіз даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Вдовин М. Л.ЕКТМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКТМ-61сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Метою дисципліни є набуття навиків з практичного застосування методів аналізу та моделювання багатовимірних явищ та процесів в умовах невизначеності.

Головними завданнями є поглибити знання в сфері статистичного моделювання соціально-економічних явищ та процесів та оволодіти навиками використання методів багатовимірного статистичного аналізу.

Робоча програма (БСА)

Рекомендована література

1. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.].– Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 228 с.
2. Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посіб. / [С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин] − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 378 с.
3. Яровий А. Т. , Багатовимірний статистичний аналіз: начально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів /Яровий А. Т.,  Страхов Є. М. – Одеса: Астропринт, 2015. – 132 с

Матеріали

MSA_силабус 2021

(Силабус на 2021-2022 н.р.)

Багатовимірний стат аналіз_анотація

(Анотація курсу)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус