Багатовимірний статистичний аналіз даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Вдовин М. Л.ЕКТМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКТМ-61сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Метою дисципліни є набуття навиків з практичного застосування методів аналізу та моделювання багатовимірних явищ та процесів в умовах невизначеності.

Головними завданнями є поглибити знання в сфері статистичного моделювання соціально-економічних явищ та процесів та оволодіти навиками використання методів багатовимірного статистичного аналізу.

Робоча програма (БСА)

Рекомендована література

  1. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.].   Львів:   Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка,  2010.  228 с.
  2. Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посіб. / [С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.378 с.
  3. Яровий А. Т. , Страхов Є. М.  Багатовимірний статистичний аналіз : навчально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів.  Одеса: Астропринт, 2015. 132 с.
  4. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний університет харчових технологій. Київ : Національний університет харчових технологій, 2022. 385 с.
  5. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / укладачі: Н.В. Рашкевич, Ю.А. Отрош. Харків, 2022. 291с.
  6. Основи статистичного моделювання: навч. посібник / за загальною редакцією С.В. Чугаєвської, Н.В. Ковтун. Житомир: Видавництво ПП “Рута”, 2022. 604 с.

Матеріали

Багатовимірна статистика. Презентація Багатовимірна статистика..pptx (1)

MSA_силабус 2021

(Силабус на 2021-2022 н.р.)

Багатовимірний стат аналіз_анотація

(Анотація курсу)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус