Банківські продукти

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

мета: надати студентам можливість сформувати систему знань у галузі реалізації банками банківських продуктів, організації і технології здійснення пасивних та активних операцій, надання банківських послуг. Завдання: охарактеризувати основні засади реалізації банківських продуктів; озброїти майбутніх фахівців знаннями основ проведення банківських операцій; розвинути в молодих людях потяг до дослідницької діяльності, самостійність та відповідальність.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • порядок створення банку, його організаційну структуру та функції;
  • основні види банківських операцій та процедуру їхнього здійснення;
  • порядок надання банківських послуг;

 

  • вміти:
  • відкривати рахунки клієнтів у банку, оформлювати розрахункові документи;
  • проводити пасивні та активні банківські операції;

розраховувати проценти за депозитами та кредитами.